All-optical control of the exciton g-factor in InAs/GaAs quantum dots

G.W.W. Quax, T.E.J. Campbell-Ricketts, A.M. Yakunin, T. Lippen, van, R. Nötzel, P.M. Koenraad, C.A.C. Bosco, J.H.H. Rietjens, B. Koopmans, A.Yu. Silov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'All-optical control of the exciton g-factor in InAs/GaAs quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie