All-norm approximation algorithms

Y. Azar, L. Epstein, Y. Richter, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)120-133
TijdschriftJournal of Algorithms
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit