"All models are wrong…": an introduction to model uncertainty

E.C. Wit, E.R. Heuvel, van den, J.W. Romeijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

136 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"All models are wrong…": an introduction to model uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie