Alkyd-acrylic composite emulsions : polymerization and morphology

T. Nabuurs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

2028 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • van der Linde, Rob, Promotor
  • van Es, J.J.G.S., Co-Promotor
  • Hofland, A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 apr. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0978-7
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit