Aligning partially-ordered process-execution traces and models using automated planning

Massimiliano de Leoni, Giacomo Lanciano, Andrea Marrella

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  20 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Aligning partially-ordered process-execution traces and models using automated planning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen