Aligning observed and modelled behaviour by maximizing synchronous moves and using milestones

Vincent Bloemen (Corresponding author), Sebastiaan van Zelst, Wil van der Aalst, Boudewijn van Dongen, Jaco van de Pol

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Aligning observed and modelled behaviour by maximizing synchronous moves and using milestones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen