Algoritmiek en geometrie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ruimtelijke data spelen een belangrijke rol in veel toepassingsgebieden van de informatica — denk bijvoorbeeld aan geografische informatiesystemen, robotica, CAD/CAM en virtual reality. De computationele geometrie is het gebied binnen de algoritmiek dat zich bezig houdt met ruimtelijke data. Binnen het vakgebied zijn allerlei theoretisch uitstekende algoritmen ontwikkeld, die helaas te kort schieten bij praktische toepassingen. Mark de Berg, sinds 1 november 2002 hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven legt uit hoe dit komt.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-31
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume5/6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Algoritmiek en geometrie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit