Algorithms for rewriting aggregate queries using views

S. Cohen, W. Nutt, A. Serebrenik

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    27 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Algorithms for rewriting aggregate queries using views'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen