Algorithms for k-server problems

G. Koumoutsos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

922 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Bansal, Nikhil, Promotor
  • Nederlof, Jesper, Co-Promotor
  • Rosén, Adi, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 sep 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-9301-405-3
StatusGepubliceerd - 6 sep 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit