Algorithms for generation of irregular space frame structures

Franz Gruber, Günter Wallner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Algorithms for generation of irregular space frame structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Mathematics