Algorithms for finite-dimensional Lie algebras

W.A. Graaf, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

656 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
  • Brouwer, Andries E., Promotor
Datum van toekenning10 jun 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit

Graaf, de, W. A. (1997). Algorithms for finite-dimensional Lie algebras. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR495936