Algorithms - ESA 2013 : 21st Annual European Symposium, Sophia Antipolis, France, September 2-4, 2013. Proceedings: Preface

H.L. Bodlaender, G.F. Italiano

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)V-VI
Aantal pagina's2
TijdschriftLecture Notes in Computer Science
Volume8125
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit