Algorithmic support for automated planning boards

M. Wennink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

279 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Jan, Promotor
  • Savelsbergh, Martin W.P., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 sep 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit