Algorithmic and heuristic statements in the management sciences

J.E. Aken, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelAbstract 2nd IFSAM-conference, Dallas
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit