Algorithm 457 : Finding all cliques of an undirected graph [H]

C. Bron, J.A.G.M. Kerbosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1524 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)575-577
Aantal pagina's5
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume16
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit