Algebraic theory of Penrose's non-periodic tilings of the plane. II

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

119 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-66
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume84
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit