Algebraic points of abelian functions in two variables

A. Bijlsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

A linear independence measure is given for the coordinates of algebraic points of abelian functions in two variables. From this an abelian analogue of the Franklin-Schneider theorem is deduced.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-163
Aantal pagina's11
TijdschriftAnnales de la Faculté des Sciences de Toulouse. Série V
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1982

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Algebraic points of abelian functions in two variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit