Algebraic methods for determining Hamiltonian Hopf bifurcations in three-degree-of-freedom systems

H. Hanßmann, J.C. Meer, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)453-474
TijdschriftJournal of Dynamics and Differential Equations
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit