Algebraic geometry and coding theory

P.H.T. Beelen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Tilborg, Henk, Promotor
  • Stichtenoth, H., Promotor, Externe Persoon
  • Pellikaan, G.R. (Ruud), Co-Promotor
Datum van toekenning24 sep 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Algebraic geometry and coding theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Beelen, P. H. T. (2001). Algebraic geometry and coding theory. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR554265