Algebraic equations of state for the liquid crystalline phase behavior of hard rods

Vincent Peters, Mark Vis, Henricus Herman Wensink, Remco Tuinier (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Algebraic equations of state for the liquid crystalline phase behavior of hard rods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie