Algebra of communicating processes : part II

J.C.M. Baeten, J.A. Bergstra, J.W. Klop

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekPopulair

  142 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieLeiden
  UitgeverijInstituut voor Toegepaste Wiskunde en Informatica
  Aantal pagina's70
  StatusGepubliceerd - 1984

  Bibliografische nota

  Landelijk Project Concurrency : syntactische, semantische en bewijstheoretische aspecten : seminarium 7 december 1984 Rijksuniversiteit Leiden.

  Citeer dit