Al Gore's an inconvenient truth ; waar? Het IPCC rapport geeft het antwoord.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt. Er komen vaker en vaker extreme weersomstandigheden voor. Denk in Nederland aan de hittegolven en de droogte van zomer 2003 en aan de vele regenbuien in augustus 2004, de natste augustus maand in 150 jaar. Vooral de mensen in ontwikkelingslanden en de mensen in kwetsbare gebieden zoals Nederland zullen het meest getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering. Ook de natuur zal ingrijpend veranderen. Bepaalde plant- en diersoorten zullen uitsterven andere zullen gaan overwoekeren. De diversiteit zal sterk afnemen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)58-63
TijdschriftTVVL Magazine
Volume36
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit