Akoestiek van openluchttheaters in kaart gebracht

C.C.J.M. Hak, M.C. van der Wilt, R.H.C. Wenmaekers, N. Hoekstra, A. Diakoumis, R.C. van Loenen, B.P.A. Peeters, B. Nicolai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In het project ‘Ancient Acoustics’ zijn drie klassieke openluchttheaters akoestisch in kaart gebracht. Voor het uitvoeren van de metingen is een meetprocedure ontwikkeld waarbij een groot aantal impulsresponsies in korte tijd konden worden gemeten. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de meetresultaten. De resultaten van zowel de zitplaatsen als het podium zijn tot in detail gepresenteerd en vervolgens vergeleken met de resultaten van geometrische simulatiemodellen. In dit artikel vindt u de ‘highlights’ van dit onderzoeksproject.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-9
TijdschriftBouwfysica
Volume2016
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - dec 2016

Citeer dit

Hak, C. C. J. M., van der Wilt, M. C., Wenmaekers, R. H. C., Hoekstra, N., Diakoumis, A., van Loenen, R. C., ... Nicolai, B. (2016). Akoestiek van openluchttheaters in kaart gebracht. Bouwfysica, 2016(3), 2-9.