Air purification by cementitious materials: Evaluation of air purifying properties

G. Hüsken, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Air purification by cementitious materials: Evaluation of air purifying properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering