Air pollution stress in the Bavarian Forest?

H. Visser, J. Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)870-872
TijdschriftForest Science
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit