AIMD algorithms and exponential functionals

F. Guillemin, Ph. Robert, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-117
TijdschriftThe Annals of Applied Probability
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit