AH 12 years later: a comprehensive survey of adaptive hypermedia methods and techniques

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AH 12 years later: a comprehensive survey of adaptive hypermedia methods and techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen