Aging mechanisms of Li-ion batteries : seen from an experimental and simulation point of view

D. Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

5755 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Notten, Peter H.L., Promotor
  • Yang, Yong, Promotor, Externe Persoon
  • Danilov, Dmitri L., Co-Promotor
Datum van toekenning16 mrt 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4168-3
StatusGepubliceerd - 16 mrt 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit