Aging mechanisms of Li-ion batteries : seen from an experimental and simulation point of view

D. Li

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  6159 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Notten, Peter, Promotor
  • Yang, Yong, Promotor, Externe Persoon
  • Danilov, Dmitri L., Co-Promotor
  Datum van toekenning16 mrt 2017
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-4168-3
  StatusGepubliceerd - 16 mrt 2017

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit