Aging and the haptic perception of 3D surface shape

J. Farley Norman, Astrid M L Kappers, Amanda M. Beers, A. Kate Scott, Hideko F. Norman, Jan J. Koenderink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aging and the haptic perception of 3D surface shape'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen