Agile wireless transmission strategies

C.K. Ho

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

204 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Linnartz, Jean-Paul M.G., Promotor
  • Willems, Frans M.J., Co-Promotor
Datum van toekenning3 mrt. 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1519-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit