Aggregation of spatio-temporal and event log databases for stochastic characterization of process activities

R. Gonçalves, R.J. Almeida, J. Sousa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregation of spatio-temporal and event log databases for stochastic characterization of process activities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen