Aggregation, fracture initiation and strength of PP/CaCO3 composites

E. Fekete, S. Molnar, G.M. Kim, G.H. Michler, B. Pukanszky

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregation, fracture initiation and strength of PP/CaCO3 composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science