Aggregate regimes and individual routines of activity - travel choice: some empirical evidence

H.J.P. Timmermans, A.W.J. Borgers, M.M.W. Ponjé, P.J.H.J. Waerden, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Transportation Research Board Conference
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit