Aggregate Modeling for Flow Time Prediction of an End-of-Aisle Order Picking Workstation with Overtaking

R. Andriansyah, L.F.P. Etman, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aggregate Modeling for Flow Time Prediction of an End-of-Aisle Order Picking Workstation with Overtaking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen