Agglomeration of dust particles in the lab

L.S. Matthews, J. Carmona-Reyes, V. Land, T.W. Hyde

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agglomeration of dust particles in the lab'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry