Agents and wearables : usability in the COMRIS system

G. Haan, de, J.M.B. Terken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Agents and wearables : usability in the COMRIS system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen