Agent technologies for virtual enterprises in one-of-a-kind-production industry

J.W.J. Gijsen, N.B. Szirbik, G.R. Wagner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-35
TijdschriftInternational Journal of Electronic Commerce
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit