Agent systems and emergent behavior in economics and e-business

J.A. Poutré, la

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agent systems and emergent behavior in economics and e-business'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science