Agent-based multi-objective optimization model for allocating public charging stations for electric vehicles

Q. Han, B. Vries, de, Geert Kanters

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Agent-based multi-objective optimization model for allocating public charging stations for electric vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen