Ageing-in-place by use of smart home technology

J. Hoof, van, H.S.M. Kort, P.G.S. Rutten, M.S.H. Duijnstee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-101
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Nursing
Volume19
Nummer van het tijdschriftSupplement 1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit

Hoof, van, J., Kort, H. S. M., Rutten, P. G. S., & Duijnstee, M. S. H. (2010). Ageing-in-place by use of smart home technology. Journal of Clinical Nursing, 19(Supplement 1), 101-101.