Ageing and technology

L.G.H. Koren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)203-204
  Aantal pagina's2
  TijdschriftGerontechnology
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ageing and technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit