Age related visual pathologies among nursing home residents : an evaluation of light conditions and recording in client files

M.M. Sinoo, M. Tilborg, van, J.M.G.A. Schols, H.S.M. Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-40
Aantal pagina's14
TijdschriftWorld Journal of Social Science Research
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit