Affordable housing in the long run : need for government intervention and flexibility?

H. Tempelmans Plat

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract in article
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 4th Annual Rinker International Conference on Building Construction : Affordable Housing : Present and Future, 11-13 August 1993, Florida, USA
StatusGepubliceerd - 1993

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Affordable housing in the long run : need for government intervention and flexibility?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit