Affine polar spaces

A.M. Cohen, E.E. Shult

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  81 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-76
  TijdschriftGeometriae Dedicata
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit