Affective Real-Time Crowd-Powered Conversational Systems

Tahir Abbas

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Design
Begeleider(s)/adviseur
  • Markopoulos, Panos, Promotor
  • Khan, Vassilis-Javed, Co-Promotor
  • Gadiraju, Ujwal, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 sep. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5563-5
StatusGepubliceerd - 28 sep. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit