Affect, innovation, and organization : three studies on aspects of uncertainty

T. Michl

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Ludwig-Maximilians-University Munchen
Begeleider(s)/adviseur
  • Picot, Arnold, Promotor, Externe Persoon
  • Tuschke, A., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning16 nov. 2011
Plaats van publicatieMünchen
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit