Aesthetics from a design perspective

M.C.D.P. Weggeman, I.S. Lammers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aesthetics from a design perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance

Engineering

Psychology