Aerosols and coarse fly ashes in fixed-bed biomass combustion : formation, characterisation and emissions

T. Brunner

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Obernberger, I., Promotor
  • Brouwers, Bert, Promotor
  Datum van toekenning20 dec. 2006
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's3-9501980-3-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit