Aerosol modelling : spatial distribution and effects on radiation

J.S. Henzing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

790 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kelder, Hennie, Promotor
  • van Heijst, Gert-Jan, Promotor
  • Van Velthoven, Peter F.J., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 mrt 2006
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2431-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit