Aeroelastic effects on externally forced circular cylinders and their analytical acquisition by coupled-oscillator models

G. Sedlacek, C. Butz, C. Gromke

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aeroelastic effects on externally forced circular cylinders and their analytical acquisition by coupled-oscillator models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie